آخرین چتر

آخرین چتری را که
برایت گشودم
نبسته ام هنوز
تو نیستی اما
ترسم که مبادا
باران بیاید و خیس شود
خیالت در کنارم

دیدگاهتان را بنویسید