خیال تو

از همه دنيا
خیال تو باشد
و یک شهر خالی
بی تو
به چه کار آید
این همه
ازدحام؟

دیدگاهتان را بنویسید