سال ها بعد

سال ها بعد
من
پیر می شوم
تو
جوان می مانی
من در انتظار
و تو
در خیالم

دیدگاهتان را بنویسید