کوچـه باغ غــم

از کوچـه باغ غــمکه می گــذرمهـر دیـوارشردی ازخاطـره هـای تـو دارداینجـابه انتظـار نشستــه امبگـو کـیسایه اتدلـم راروشـن خواهـد کـرد

بیهـوده انتظار

بیهـوده انتظاری بـوداز قاصـدکخبـری نیامداکنـوندلبستـه امبه پرنـدگان مهـاجــرآنان که غـم فـراق می داننـدشاید سالی بگـذردو بیاینـدنشـانـی از تـو آورنــد

نخستین مدرسه علوم سیاسی در ایران(روز علوم سیاسی)

۲۸ آذرماه، سالروز تأسیس مدرسه علوم سیاسی ایران به عنوان روز علوم سیاسی شناخته شده و هر ساله در دانشگاه‌ها این روز گرامی داشته می‌شود. این روز بصورت رسمی در تقویم ثبت نشده‌است. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، میرزانصرالله نائینى که لقب مشیرالملک داشت و سمتش وزیر لشکرى بود از شاه تقاضا نمود که اجازه … ادامه نخستین مدرسه علوم سیاسی در ایران(روز علوم سیاسی)

انتظـار

چه کسـیدانـدحالِچشـم خستگـانِشـب زنـده دار راجز آن کهشـب رادر انتظـارآمدنِ گمگشتـه ایسحـر کنـد

کشتار یا تجاوز نانجینگ

▫️ تجاوز به نانجینگ به تصرف شهر نانجینگ چین در سال ۱۹۳۷ میلادی به دست سربازان سلطنتی ژاپن بازمی‌گردد. ▪️▪️پیش زمینه ▫️ ژاپن در آن روزگار در حال صنعتی شدن بود اما منابع و معادن لازم را برای تحول صنعت خود نداشت.▫️ژاپنی ها همزمان در زمینه نظامی نیز قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و گرایش … ادامه کشتار یا تجاوز نانجینگ