بهار آمده است

نیامدی و بهار آمده است
چشمِ انتظار
به فغان آمده است
شکستم همه پنجره ها
گر گذر کردی از دور دست ها
پر شود
از عطر تو آشیانه ی ما

دیدگاهتان را بنویسید