شب بی انتها

در این شب بی انتها
به خیال
آویخته بودم
تو را
نیامدی
و ماه از سپهر گذشت
در پی شب بی انتها
شب تیره و تار آمد
مرا
.

دیدگاهتان را بنویسید