پناهگاهی ابدی

روزی
اگر
به دیدنم آمدی
به دور دست ها بیا
آنجا که
از همه بریدم
و از خیال تو
برای خود
پناهگاهی ابدی
ساختم

دیدگاهتان را بنویسید