گل و خار

تو آن گلی
همیشه بهار
كه در هیچ فصلی نمی گنجد
بوییدنت جرم است
چیدنت حرام
دیدنت گناه بزرگتر
و شاید روزی دوباره به دنیا آمدم
و از خدا خواستم
مرا به اندازه ی خاری
همراه تو كند
و این از تولد دوباره مرا بس است!
من خار باشم و تو گلم

۱۳۹۶/۳/۹

دیدگاهتان را بنویسید