زیر باران

من و تو زیر باران رو به آفتاب دست در دست هم سوی یك جاده بی انتها محو می شویم در افق ها دیگر چیزی نخواهم خواست از این دنیا ۱۳۹۶/۵/۳

خواب

و روزی آخرین روزی های بیداری فرا می رسد در انتهای شب یا در طلوع خورشید من غروب می كنم و خوابی برای همیشه مرا با خود می برد یادت باشد وعده ما هرشب در خواب من پشت حصار خند ه هاست اما روزها در اینجا تو خواهی ماند با غریبه ها بگو با گریه … ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن