بهـارِ مـن

بهار من

بهـار آمـدبهـارِ مـن نیـامـدبـر تـنِ رنجـورِ مـناینچنیـنزخـمِ پیاپـیمـی زنـدگـردش دوران

بگذار بهار برود

بگذار این بهار برود و تمام شود من از گرمیِ دستان تو فهمیدم بهاری آورده ای كه پایان ندارد و تمام عمر مرا سبز خواهد كرد ۱۳۹۸/۳/۲۹

گل بی خار

گلی ندیدم كه بی خار باشد یكی در ظاهر یكی در باطن زخم ها خوردیم از گلی كه می گفت “پاكی و تاب چهره من در تو نیست ” ۱۳۹۸/۲/۲۵

اگر عشق، عشق باشد

“اگر عشق، عشق باشد” تمام نمی شود كم نمی شود اگر فاصله ها عشق را بسازد اگر نرسیدن ها عشق را معنا كند عشق یك سرابی بیش نیست عشق را باید در رسیدن، ماندن و بودن یافت عشق را باید در سختی ها دید عشق را باید در آخرین ضربان قلب شنید و در آخرین … ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن