مونارشی یا پادشاهی

▫️مونارشی یا پادشاهی شکلی از حکومت است که در آن شخص پادشاه، مادام العمر یا تا زمان کناره گیری، رئیس دولت است.

▫️مشروعیت و اقتدار سیاسی پادشاه ممکن است از محدود و عمدتاً نمادین ( پادشاهی مشروطه ) تا کاملاً خودکامه ( سلطنت مطلقه ) متفاوت باشد و می‌تواند حوزه‌های اجرایی، مقننه‌ و قضایی را شامل شود.

▫️به طور معمول جانشینی پادشاهان عمدتاً موروثی بوده است و اغلب دوره های سلسله ای را بنا می کرده اند. با این حال، سلطنت‌های انتخابی و خودخوانده نیز اغلب در طول تاریخ رخ داده‌اند.

▫️پادشاهان می توانند القاب مختلفی مانند امپراطور، شاه ، پادشاه و ملکه را داشته باشند.

▫️تا قرن بیستم، نظام‌های سلطنتی رایج‌ترین شکل حکومت بودند و در آن زمان جمهوری‌ها جایگزین بسیاری از سلطنت‌ها شدند.

▫️امروزه چهل و سه کشور مستقل در جهان دارای حکومت پادشاهی هستند.

▫️ بیشتر پادشاهی‌های مدرن تمایل دارند که سلطنت‌های مشروطه باشند، و طبق قانون اساسی، نقش‌های قانونی و تشریفاتی منحصربه‌فردی را برای پادشاه حفظ می‌کنند.

▪️▪️چند نوع پادشاهی بر اساس رسیدن به قدرت

◀️ موروثی:

پادشاهی‌های با سلطنت موروثی مرتبط هستند، که در آن پادشاهان مادام العمر سلطنت می‌کنند و مسئولیت‌ها و قدرت این موقعیت به فرزند یا یکی دیگر از اعضای خانواده‌شان پس از مرگ منتقل می‌شود. پادشاهی های خاندان های ایرانی در این گروه بوده است.

▫️ در حالی که اکثر پادشاهان در تاریخ مرد بوده اند، بسیاری از پادشاهان زن نیز سلطنت کرده اند.اصطلاح ” ملکه سلطنتی ” به یک پادشاه حاکم اشاره دارد، در حالی که ” همسر- ملکه ” به همسر یک پادشاه حاکم اشاره دارد.

▫️نکته: حکومت ممکن است در عمل ارثی باشد بدون اینکه سلطنتی در نظر گرفته شود: برخی از دیکتاتوری های خانوادگی (و همچنین خانواده های سیاسی ) در بسیاری از دموکراسی ها وجود داشته است.

▫️مزیت اصلی سلطنت موروثی تداوم بی درنگ رهبری است.

◀️ سلطنت انتخاباتی

در یک سلطنت انتخابی، پادشاهان توسط یک نهاد (یک کالج انتخاباتی) برای مادام العمر یا یک دوره معین انتخاب یا منصوب می شوند.

▫️پادشاهی کامبوج ، مالزی و امارات متحده عربی از جمله پادشاهی انتخابی هستند.

◀️ پادشاهی خودخوانده

▫️پادشاهی خودخوانده زمانی ایجاد می شود که شخصی بدون هیچ گونه پیوند تاریخی با سلسله قبلی مدعی سلطنت باشد.

▫️ نمونه‌هایی از رهبران جمهوری‌خواه وجود دارد که خود را پادشاه معرفی کرده‌اند: ناپلئون اول فرانسه خود را امپراتور فرانسوی‌ها اعلام کرد و پس از پنج سال از به دست گرفتن قدرت در کودتا عنوان کنسول اول جمهوری فرانسه را بر عهده داشت و بر اولین امپراتوری فرانسه حکومت کرد.

▪️▪️انواع پادشاهی بر اساس دامنه قدرت

◀️ سلطنت مطلقه

در سلطنت مطلقه، پادشاه به عنوان یک شخص خودکامه، با قدرت مطلق بر دولت و حکومت، از جمله حق حکمرانی با فرمان، انتشار قوانین و اعمال مجازات ها، حکومت می کند.

◀️ پادشاهی مشروطه

در سلطنت مشروطه، قدرت پادشاه تابع قانون اساسی است. در اکثر نظام‌های سلطنتی مشروطه فعلی، پادشاه عمدتاً نمادی تشریفاتی از وحدت ملی و تداوم دولت است. اگرچه اسماً دارای حاکمیت است ، اما رأی دهندگان (از طریق قوه مقننه ) حاکمیت سیاسی را اعمال می کنند. قدرت سیاسی پادشاهان مشروطه محدود است.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن