مکتب ملطی: تالس

▫️ملطیه شهری بود مرکز بازرگانی و در ساحل آسیای صغیر یا لیدیه قرار داشت. این شهر ثروتمند، پرجنجال و مترقی بود و مرکز مهم صنعتی و علمی یونان به شمار می رفت.

▫️در حدود سده هفتم پیش از میلاد موفقیت های اقتصادی و اجتماعی در یونان به خصوص در ناحیهٔ ملطیه زمینه رشد افکار مادی را فراهم کرد.

▫️طالس عضو بنیانگذار مکتب ملطی به احتمال در حدود ۵۵۰ – ۶۰۰ پیش از میلاد در ملطیه زندگی میکرد و از نوشته های هردوت، ارسطو و دیگران به نظریات او آگاهی یافته ایم. او ستاره شناس و کیهان شناس بزرگی بود.

▫️ درباره او داستانهایی نقل است چنان غرق تماشای ستارگان بود که به چاه افتاد او احتمالاً بازرگان هم بوده است: بسیاری از فیلسوفان ،کهن مانند طالس ملطی بازرگان بودند.

▫️هردوت نقل کرد که طالس موفق شد کسوف یا خورشیدگرفتگی سال ۵۸۵ پیش از میلاد را که در منطقه آسیای صغیر قابل دیدن بود، پیش بینی کند.

▫️کاملاً آشکار است که ماهیت مکتب ملطی در همه زمینه ها ماجراجویانه، اکتشافی و فردگرایانه بوده است. اعضای این مکتب به طور عمده به کشف ماهیت جهان طبیعی توجه داشتند.

▫️در واقع فلسفه ملطی را باید نخستین فلسفۀ ماده گرایی دانست که در آن هسته های اولیه دیالکتیک دیده میشود.

▪️▪️این فلسفهٔ مادی چنین می آموخت:

۱. جهان مادی و عینی است یعنی بیرون از ذهن بشر وجود دارد.

۲. طبیعت ثابت نیست و به طور دائم در حرکت و تغییر است.

۳.جهان محسوسات بی آغاز و انجام ازلی و ابدی است؛ زمانی ایجاد نشده و زمانی از

بین نخواهد رفت.

۴. همه چیزها و پدیده های طبیعت با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند.

۵.همه موجودات در اساس وحدت دارند.

🔺به همین دلیل فلسفه ملطی به فلسفه طبیعت نیز نامبردار شد.

▫️ فیلسوفان این مکتب تصور میکردند که جهان مانند ساختمان بزرگی است که از مواد معینی ساخته شده و وظیفه فلسفه آن است که تشخیص دهد جهان از چه موادی ساخته شده است.

▫️آنها فکر میکردند همه چیزها می توانند به یک ماده اصلی یا، اولیه که منشاء جهان ها ،ستارگان ،حیوانات، نباتات و انسانهاست و همۀ این ها در نهایت به آن باز خواهند گشت استحاله شوند.

▫️ به گمان طالس این گوهر بنیادی آب بود و همه چیزها از آن پدیدار شده است.

او گفت: همه چیز آب است، زمین بشقابی از آب یخ زده است که در اقیانوس و بخار شناور است. او از مشاهده رطوبت در همه چیز معتقد شده بود که آب واقعیت نهایی است طالس طبیعت را از دیدگاه عقل نگریست.

 

دیدگاهتان را بنویسید