شرقـی تریـن آفتـاب

از
آفتـاب
روی برتافتـه انـد
آفتـابگـردان هـایِ
دشـت
از آن روز
کـه
تـو را دیـده انـد
ای شرقـی تریـن
آفتـابِ زمیـن

 

حیدر ولی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن