پیلـه تنهایــی

صدایـم کـردی
پیلـه تنهایــی
اگـر
سنـگ بـود
تَـرَک برداشـت
رهایـی را
بال نبـود
ندانسـتـی
سرانجـامِ مـن
از پروانـه
به پیلـه شـدن بـود

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن