شکاف های اجتماعی را جدی بگیریم

.
شکاف های اجتماعی را جدی بگیریم!؟
.
یک جامعه می تواند، انواع مختلفی از شکاف ها داشته باشد، که موارد زیادی را می توان برشمرد، از جمله مهم ترین آن ها می توان به شکاف طبقاتی(اقتصادی)، شکاف مذهبی، شکاف قومی، شکاف جنسیتی و….اشاره کرد.
.
در بسیاری از جوامع شاهد تمام یا برخی از این شکاف ها هستیم، هر چقدر این شکاف ها از عمق بیشتری برخوردار باشد، جامعه بیشتر مستعد بحران و خشونت خواهد شد و با احساس بیگانه انگاری و دشمن انگاری طیف های مقابل از یکدیگر ، آینده خوبی را نمی توان برای جامعه در نظر گرفت.
.
جامعه ایران همواره به سبب شرایط خاص تاریخی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی از چندین نوع شکاف برخوردار بوده است که در طول تاریخ همواره تاثیرات خود را داشته و امروز نیز بروز و ظهور این شکاف ها و عمق یافتن آن ها قابل کتمان نیست.
.
در این میان اگر مسئله ی مهاجرت خارجی به داخل از جمله از کشور افغانستان را هم در نظر بگیریم به مراتب خواهیم دید که در سال های اخیر شکاف های جدید از جمله فرهنگی ایجاد شده است و در برخی از موارد نیز از جمله مذهبی و حتی قومی شاهد تعمیق یافتن شکاف ها هستیم.

آن چیزی که در این میان بر عهده سیاستگذاران است، مدیریت این شکاف ها است، در مدیریت شکاف ها تلاش بر عمق نیافتن و کاهش عمق شکاف هاست، که نتیجه آن در بلند مدت و میان مدت مشاهده خواهد شد.
.
در مورد مهاجران افغان، نیز باید سیاست جلوگیری از شکاف جدید و یا تعمیق نیافتن آن از سال ها پیش اجرا می‌شد و هر چند امروز هم برای اجرای این سیاست دیر نشده است.
.
وجود جمعیت چند میلیونی از مهاجرین با مختصات مذهبی و قومی متفاوت و خاص می تواند بیانگر این مهم باشد که اگر شاهد مدیریت مهاجران نباشیم، اتفاقاتی به مانند مشهد تنها بخش کوچکی از اتفاقات احتمالی آتی خواهد بود.
.
در این میان باید چندان اسیر احساسات همنوع دوستی و جهان وطنی نباید بود، آن چیزی که اهمیت دارد، کاهش خشونت و عدم ایجاد خشونت های جدید در جامعه است که خود قربانیان آن نباشیم.

البته سیاستگذاران، همچنان که به شکاف های حاصل از هجوم مهاجران باید توجه داشته باشند، باید به شکاف های داخلی نیز توجه داشته باشند و متوجه این موضوع باشند که این شکاف ها در صورت عدم مدیریت و یا عدم توجه هر کدام به مانند گسلی از یک زلزله هولناک خواهند بود که کشور را دچار بحران خواهند کرد.
.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن