پلوتوکراسی ( Plutocracy)

واژهٔ پلوتوکراسی از واژهٔ یونانی «پلوتوس» به معنای «ثروت» می‌آید و منظور از آن حکومت مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیّت ثروتمند و بهره‌مند بر دیگر افرادِ ملّت است که در واقع پایه حکومت ثروت افراد می باشد.
پلوتوکراسی به عنوان یک دولت ، جامعه یا دولت تعریف می شود که تحت کنترل و اداره یک طبقه ثروتمند یا ثروتمند است.
این طبقه خاص از مردم به دلیل ثروت خود در یک ایالت یا جامعه حاکم هستند ، یا به اصطلاح قدرت آنها ناشی از ثروت آنها است.
در یک پلوتوکراسی ممکن است که گروه ثروتمند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل و قدرت را اعمال می کنند.
به عنوان مثال ، سیاست های دولت به شکلی تدوین خواهد شد که از این گروه ثروتمند سود می برد. علاوه بر این ، دسترسی به منابع خاص فقط برای این طبقه ثروتمند در دسترس خواهد بود که بدین وسیله منابع و حقوق خاصی را برای بقیه جامعه سلب می کند. چنین شکلی از دولت به ناچار منجر به نابرابری و بی عدالتی می شود.

نمونه های تاریخی
از نمونه های تاریخی این نوع دولت می توان به امپراتوری روم، برخی از دولت – شهرهای یونان باستان ، جمهوری فلورانس، دولت-شهرهای ایتالیا اشاره کرد.
کاربرد این اصطلاح در حال حاضر برای توصیف یک وضعیت نامطلوب می باشد که درآن به حقوق عموم مردم تجاوز می شود. برخی از مورخان ، سیاستمداران و اقتصاددانان مدرن همچنین بخشی از تاریخ حکومت آمریکا را نوعی از پلوتوکراسی می دانند.کوین فیلیپس ، نویسنده و استراتژیست سیاسی دوران ریچارد نیکسون ، معتقد است که ایالات متحده یک حکومت پلوتوکراسی است که در آن شاهد “ادغام پول و دولت” هستیم.

تفاوت با الیگارشی
گزنفون در یکی از آثارش این نام را به کار برده و شبیه حکومت الیگارشی افلاطون است با این تفاوت که الیگارشی فقط به افراد ثروتمند محدود نمی شود بلکه شامل افراد یا گروه های ممتازی دیگری همچون گروه های دارای حق امتیاز ، اشراف ، صاحبان زمین ، دانشگاهیان یا فیلسوفان و افسران نظامی نیز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن