گروه های ذی نفع (Advocacy groups)

گروه های ذی نفع یا گروه های دی نفوذ مجموعه‌‌‌ای از افراد هستند که برای دنبال کردن منفعت مشخصی گردهم می آیند.

🔹 این گروهها به منظور تامین منافع خود بدنبال تاثیر بر روند سیاست گذاری و تصمیمات مقامات مسئول هستند.
🔹 در بیشتر موارد گروه های ذینفوذ برای رسیدن به اهداف خود جلب توجه افکار عمومی را در دستور کار خود قرار می دهند.
🔹 در واقع گروه‌هاى ذي نفع تلاش مى‌کنند بر حکومت‌ها اعمال نفوذ کنند، اما تمايلى به کسب قدرت و حکومت کردن ندارند. اين احزاب سياسى هستند که به‌منظور کسب قدرت و حکومت تلاش مى‌کنند.
🔹گروه های ذی نفع ممکن است که انگیزه های مختلفی داشته باشند که می توان به انگیزه های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و اخلاقی اشاره کرد.
🔹این گروه ها از روشهای متنوعی برای دستیابی به اهداف خود از جمله لابی ، کمپین های رسانه ای ، تبلیغات و … استفاده می کنند.
🔹 قدرت گروهای ذی نفع نیز یکسان نیست برخی از این گروه ها به سبب حمایت از سوی افکار عمومی و یا قدرت های اقتصادی و سیاسی از شانس بیشتری برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست ها و تصمیم گیری های مقامات حکومتی برخودار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید