زیر باران

زیر باران
اگر می روی
با چتر برو
دل است
گاهی به
قطره های باران
هم
حسادت
می کند

دیدگاهتان را بنویسید