پرنده مهاجر

پرنده مهاجر بودم
بیزار از یكجانشینی
آمده بودم كه بروم
چه شد؟
اما
تا ابد
بر بام دلت
آشیانه ساختم

 

۱۳۹۸/۱۱/۱۸

دیدگاهتان را بنویسید