شعر نیامد

خیال تو بود
و
قلم بود و كاغذ
اما شعر نیامد
گویا
تمام شاعران
در چشمان تو
به اسارت رفته اند

 

۱۳۹۸/۳/۱۸

دیدگاهتان را بنویسید