سلاح عشق

در این تنها رها
بودن های خوفناك
عشق تنها سلاحی
زیبا است
كه می تواند مارا
به اسارتی شیرین
و خود خواسته ببرد

۱۳۹۸/۳/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید