دلتنگی من

دیرگاهی است كه
برایت شعر نمی گویم
نه این كه دوستت ندارم
نه!
تمام واژگان شعرم
از اینجا رخت بر بسته اند
و از دلتنگی من
در حوالی تو
بست نشسته اند

۱۳۹۸/۵/۵

دیدگاهتان را بنویسید