تو رحمی كن

نه این كه دلم سنگ
دلم تنگ است
خسته از این
مردم هفت رنگ است
آخرین امیدم
تو رحمی كن
خنده بر لب كن
دلم
خسته
از این
همه جنگ است

۱۳۹۸/۳/۱۳

دیدگاهتان را بنویسید