تو بمان

بگذار برود
هر آن كس كه
می خواهد برود
یار باید بی تمنا دل ببرد
اما
تو بمان
گر بروی
ترسم
همه عالم
ز دست رود

۱۳۹۸/۶/۱۹

دیدگاهتان را بنویسید