صلح

من از جنگ خسته ام
می خواهم با تو سر یك میز بنشینم
مذاكره كنم برای صلح!
بدون شرط
تسلیم چشمانت می شوم

 

۱۳۹۶/۴/۱۲

دیدگاهتان را بنویسید