شعر نگفته

مثل شعر نگفته ای مرا آواز كن
نقطه ای بر پایان این آغاز كن
نیمه شبی سوی من پرواز كن
مرهمی روی این زخم باز كن
گو كه من گفتم از غیر من سرباز كن
كس نداند اما افشای این راز كن

۱۳۹۶/۲/۱۱

دیدگاهتان را بنویسید