زیر باران

من و تو
زیر باران
رو به آفتاب
دست در دست هم
سوی یك جاده بی انتها
محو می شویم در افق ها
دیگر چیزی نخواهم خواست
از این دنیا

۱۳۹۶/۵/۳

دیدگاهتان را بنویسید