دلربایی

فصل پاییز
برگ كه مرا می بیند
آرام می رقصد
برای دلربایی
غافل از این كه
دیگر
دلی نمانده است
برای ربودن

 

۱۳۹۶/۸/۱۹

دیدگاهتان را بنویسید