حوالی تو

دلم گر رسوا شود
از همه عالم جدا شود
قطره ای از دریا شود
نه در زمین
نه در آسمان پیدا شود
بماند تنها و تنها شود
مثل یك قاصدك در باد رها شود
آخر
نگاهم سوی توست
بی گمان در حوالی تو هویدا شود

 

۱۳۹۶/۹/۲۳

دیدگاهتان را بنویسید