تمام می شوم

 من تمام می شوم
مثل آن شعر ناگفته
مثل آن صفحه نانوشته
مثل آن ابر نباریده
مثل آن دانه نشكفته
من تمام می شوم
و انتهای آن می رسد به اولین گریه كودك
یا اخرین نگاه پیرمرد در بستر مرگ
من تمام می شوم
و تو میمانی ای همیشه سبز، مثل آغوش خدا
در جاودانگی مرا فریاد كن
من تمام می شوم
اما فریاد تو مرا آغاز می كند

۱۳۹۶/۲/۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن