نبرد کرنال

پس از این که اشرف افغان در نبردهای متوالی از سپاهیان نادر شکست خورد به سمت کرمان فرار کرد و از آنجا نیز عازم هرات و قندهار شد نادرشاه به تعقیب افغانها پرداخت و پس از درگیری در قندهار، آن‌ها را شکست داده و شهر را به تصرف خویش درآورد.برخی از افغان های شکست خورده … ادامه