سیاست رابین هودی

همه ما داستان رابین هود را از کودکی تا بزرگسالی در قالب های مختلفی از جمله داستان، انیمیشن، کارتون و فیلم دیده و شنیده ایم، رابین هود شخصیتی است که “نماد حق طلبی” محسوب می شود ولی از آنجا که این قهرمان نمی تواند کاری را در جامعه پیش ببرد و سیاست مشخص و درست … ادامه سیاست رابین هودی