طرح مارشال

طرحی که جرج مارشال وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترومن در ۵ ژوئن ۱۹۴۷ ضمن نطقی پیشنهاد کرد. پشنهاد مارشال این بود که آمریکا برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به اروپای بعد از جنگ دوم جهانی تمام تلاش خود را به کار بگیرد. مارشال پیشنهاد کرد که برنامه‌ای چند جانبه، با موافقت دولت‌های اروپایی، … ادامه طرح مارشال