افسانه خنجر زدن از پشت (Dolchstoßlegende)

▫️یک تئوری توطئه یهودستیزانه‌ای بود که پس از سال ۱۹۱۸ در محافل دست راستی آلمان رایج گشت و به مرور در حکومت نازی ها به یک باور تبدیل شد.

▫️بر اساس افسانه “خنجر زدن از پشت اعتقاد بر این بود که ارتش آلمان در جنگ جهانی اول در میدان نبرد شکست نخورد، بلکه شکست آن توسط غیرنظامیان در جبهه داخلی، به ویژه یهودیان، سوسیالیست‌های انقلابی که اعتصابات و ناآرامی‌های کارگری را برانگیختند و دیگر سیاستمداران جمهوری‌خواه که خاندان هوهن‌تسولرن را در انقلاب ۱۹۱۸–۱۹۱۹ آلمان سرنگون کرده بودند به وقوع پیوست.

▫️ طرفداران این افسانه رهبران دولت آلمان را که در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ آتش‌بس(پیمان ترک مخاصمه بین متفقین و آلمان در جنگ جهانی) را امضا کرده بودند را به عنوان «جنایتکاران نوامبر» (Novemberverbrecher) محکوم کردند.

▫️هنگامی که آدولف هیتلر و حزب نازی در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسیدند، آنها تئوری توطئه را به بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ رسمی خود در دهه ۱۹۲۰ تبدیل کردند و جمهوری وایمار را به عنوان دستاورد “جنایتکاران نوامبر” به تصویر کشیدند که ملت آلمان را از پشت در نبرد جهانی خنجر زده بودند.

▫️ تبلیغات نازی ها، جمهوری وایمار را به عنوان منبعی از فساد، انحطاط، تحقیر ملی، آزار و اذیت کننده بی رحمانه ملی گرایان، حاکمیت چهارده سال یهودیان، مارکسیست ها و بلشویک های فرهنگی معرفی می کرد که سرانجام توسط هیتلر سقوط کرد و حکومت نازی ها شکل گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن