از خودبیگانگی مارکس و عصر جدید چارلی چاپلین

سکانسی از فیلم عصر جدید چارلی چاپلین بازنمایی سینمایی و هنرمندانه از نظریه “از خودبیگانگی” (theory of alienation) کارل مارکس است که در آن کارگر از وجود، هستی و هویت انسانی خود بیگانه می شود.

بر این اساس در دنیای تکنولوژی کارگر جزئی از همان تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی محسوب می شود.

در چنین جامعه ای حتی کارگر حق تعیین سرنوشت خود و حق انتخاب را ندارد و سرنوشت وی در مسیر سودرسانی برای طبقه حاکم یا سرمایه دار واقع می شود.

اگرچه کارگر یک انسان مستقل و خودآگاه است، اما به عنوان یک موجود اقتصادی، کارگر به سمت اهدافی هدایت می‌شود که توسط بورژوازی – صاحب ابزار تولید – دیکته می‌شود تا حداکثر مقدار ارزش اضافی در جریان رقابت تجاری بین صنعتگران را از کارگر استخراج کند.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن