بــی انــدازه میمیــرم

بــه ســانِ
ماهــیِ غلتــان
میــانِ خشکــی و آب
در فـراقــت
مــن
چــه
بــی انــدازه میمیــرم
هــر روز

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن