شـبِ دلتنـگی

سحـر می شود
شـبِ دلتنـگی
بـه وسعـت ِ
عذابِ یک قـرن
قسـم
بـه آخـریـن
قطـره‌ مصلـوب
در چشمـانـم
آن دم کــه
بـارهــا
بـه تمنـّا می خوانـد
تـــو را

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن