بهـارِ مـن

بهـار آمـد
بهـارِ مـن نیـامـد
بـر تـنِ رنجـورِ مـن
اینچنیـن
زخـمِ پیاپـی
مـی زنـد
گـردش دوران

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن