گمشده

گمشده

بـه انتهـا
کـه
می رسـد روز
شـب
با تمـامِ خیالش
هجـوم آوَرد
چه کنـد
آن کـس کـه
در لابـه لای
خاطـراتـش
گمشـده ای دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید