نه اولی است و نه آخری!/مهرشاد سهیلی

تقصیر مهرشاد سهیلی و امثالهم نیست، تقصیر خاوری و امثالهم نیست، وقتی که مسوول گزینی و طی کردن پله های ترقی منوط به نه تخصص بلکه به برخی از رفتارهای ظاهری و نمایشی می شود، سهیلی ها قارچ گونه تکثیر می شوند.

امثال مهرشا دسهیلی زیاد است و اگر شاید کمی دز پایین عمل می کرد و به اصطلاح چراغ خاموش حرکت می کرد و یا اگر پشتوانه قوی داشت امروز به این سرنوشت دچار نمی شد و چند سال بعد یک مسوولیت بالایی هم می گرفت!
کم نیستند شبیه سهیلی ها با دُز پایین که هیچ اعتقادی به گفته های خود ندارند و فقط آمده اند که از این شرایط کیسه ای برای خود بدوزند.

مهرشاد نه اولی است و نه آخری، تا زمانی که ظاهر و نقش بازی جای تخصص را بگیرد، نسل این گونه آدم ها تمام نمی شود و کشور نیز از آسیب و فساد در امان نخواهد ماند.

تا زمانی که رسانه ها با آب و تاب این گونه افراد را برجسته و آن ها را الگو و اسطوره معرفی می کنند، باید که بدبختانه به استقبال نفی تخصص برویم.
چه خوشمان بیاید و چه نیاید تخصص اولی تر از هر چیزی است، آنکس که تخصص دارد، تعهد هم دارد چرا که عمر با ارزش خود را وقف کرده است تا برای کشورش مفید واقع شود و نان تخصص خود را بخورد نه این که نان ظاهرسازی و رانت را!

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن