مذهب عشق

چگونه به غير تو
پناه آورم؟
در مذهب عشق
اولین و آخرین
آیه ای که بر دلم نازل شد
نام تو بود

دیدگاهتان را بنویسید