دل های گره خورده

گاهی
من می مانم
و یک شب تار
و خیالی
که آویخته ام به دار
شاید ببرد
از سرم خاطراتت
بیهوده تلاشی است
کدامین طناب دار
جدا کند
دل های گره خورده را؟

دیدگاهتان را بنویسید