مرغ همسایه، غاز است!

فرض کنید طیبه مخبر نه یک خانم ایرانی چادری، بلکه یک خانم غربی با ظاهر خاص خود بود، روشنفکران وطنی به دنبال جو رسانه ای حاکم آنچنان از وی به عنوان قهرمان و نجات دهنده بشریت یاد می کردند که گویا جهان در حال سقوط را با یک دست نجات داده است و قطعا هم تصاویر وی را از زوایای گوناگون با متن های بنیان شکن برای چند روزی نقل محافل مجازی می کردند.

و از آن سو نیز فمنیست های وطنی آنچنان بر شهامت والا و برتر از مردان وی صحه می گذاشتند که گویا چنین آدم محیرالعقولی از جهان دیگر آمده است و برای وی همتایی از مردان متصور نیست.

اما چه می شود کرد، ما عادت کرده ایم و آنچنان به سبب تحقیر فرهنگی و رسانه ای غربی در طول دهه ها و قرن ها خود را باخته ایم که انسان ایرانی هر شاهکاری رقم بزند برای ما باورناپذیر و بی ارزش خواهد بود و در آن سوی از ینگه دنیا، زباله جمع کردن انسان غربی از طبیعت، ما را به حیرت وا خواهد داشت و تصور خوب بودن و با کلاس بودن انسان غربی سبب خواهد شد که ما به ایرانی جماعت فحش بی فرهنگی! نثار کنیم و با دو دست بر سر خود بکوبیم که چرا ما این گونه نشده ایم؟!

از این که بگذریم امروز در شرایطی که واکسن کرونای ایرانی تست بالینی را آغاز می کند یک عده آن را دروغ، فریب و بلکه نمونه ای از واکسن فایزر می دانند! که البته این هم حاصل همان نگاه تسلیم و خودتحقیری و خودبدبخت پنداری است.

و مای خودبی توان انگار، امروز یادمان رفته است همان الکلی که غرب و شرق همه چیز را در برابر کرونا استریل و ضدعفونی می کند کاشف اش یک ایرانی است و یا همان کسی که علم طب اش در محافل و مراکز علمی غربی همچنان تدریس می شود ابوعلی سینای ایرانی است.

بگذریم هر چقدر بگوییم باز، مرغ همسایه، غاز است، البته فقط، تقصیر عده ای خود تحقیرگر تاریخ نخوان ظاهربین نیست، غرب خوب عمل کرده است و لنزهای رنگی خود را دو دستی در چشمان ما فرو کرده است و ما هم تاخت و تازش را به تماشا نشسته ایم و اقدامی در برابر تهاجم فرهنگی و رسانه ای و قهرمان پروی اش از انسان غربی نکرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن