گروه های سه گانه موجود در جامعه(جماعتی-نهادی-انجمنی)

گروه های جماعتی

▫️یکی از انواع گروه ها در جامعه می باشند که اصلی ترین ویژگی آن ریشه داشتن در بافت جامعه است.
▫️عضویت در این نوع گروه ها بر اساس اصل و نسب است و از راه هایی مثل عضوگیری رسمی، عضویت صورت نمی پذیرد.

▪️▪️تفاوت با گروه های ذینفع
▫️گروه های جماعتی برخلاف گروه های ذینفع مرسوم که اعضا تعلق به آن ها را انتخاب می کنند و دارای ساختار و سازمان رسمی می باشند بر اساس میراث مشترک، وابستگی ها و وفاداری های سنتی تشکیل می شوند.
▫️نمونه این گروها عبارتنداز خانواده، قبیله، کاست و گروه قومی

▪️▪️گروه های جماعتی و سیاست
▫️این گروه ها در سیاست دولت های در حال رشد نقش مهمی را ایفا می کنند.
▫️برای مثال در آفریقا بستگی های قبیله ای و خویشاوندی اغلب مهم ترین پایه تبیین منافع است
▫️همان گونه که بر خیزش ناسیونالیسم قومی و اهمیت گروه های کاتولیک در کشورهایی مانند ایتالیا و ایرلند نشان می دهد، گروه های جماعتی هنوز هم در دولت های صنعتی پیشرفته وجود دارند و تاثیر می گذارند.

گروه های نهادی

▫️به گروه هایی گفته می شود که بخشی از حکومت را تشکیل می دهند، این گروه ها به مانند گروه های ذینفع استقلال و خودمختاری ندارند.

▫️گروه های نهادی به دنبال تاثیرگذاری خود از طریق حکومت هستند و از جمله گروه های نهادی می توان به اداره های دولتی و ارتش اشاره کرد.

▪️▪️گروه های نهادی در جوامع تمامیت خواه
▫️با توجه به این که گروه های مستقل و ذینفع بطور معمول در جوامع اقتدارگرا سرکوب می شوند، لذا تنها راه تبیین منافع، از طریق گروه های نهادی است.
▫️گروه های نهادی البته در داخل خود ممکن است به چند گروه با منافع متضاد تقسیم بندی شوند.
▫️در نظام متمرکز استالینیستی شاهد وجود چنین گروه هایی در جهت تاثیر بر سیاست هستیم که بیشتر در قالب سیستم بوروکراتیک و صنایع سنگین نمود پیدا کرده و حکومت نیز برآمده از آن بود.

▪️ ▪️ گروه های نهادی در جوامع دمکراتیک
▫️ گروه های نهادی در جوامع غیراقتدارگرا نیز مشاهده می شود.
▫️برای نمونه در این حکومت ها، صاحبان منافع که در سیستم اداری، وزارت‌خانه ها و یا ارتش حضور دارند به دنبال تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی افراد منتخب هستند.

گروه های انجمنی

▫️گروه های انجمنی از جمله گروه های موجود در جامعه هستند که برای دستیابی به اهداف محدود و خاص تشکیل می شوند و با گروه های معمولی(مثلا تیم ورزشی) که به دنبال هدف خاصی نیستند، تفاوت دارند.
▫️عضویت در این نوع از گروه ها بصورت داوطلبانه و ارادی است و به همین دلیل اعضا در برابر اقدامات خود مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.
▫️از جمله گروه های انجمنی می توانیم به اتحادیه های کارگری، گروه های محیط زیستی، گروه های خیریه، گروه های هنری، ورزشی و… اشاره کنیم که به دنبال منافع گروه، اعضا و یا عموم جامعه هستند.
▫️گروه های انجمنی برخلاف گروه های جماعتی، در جوامع مدرن و صنعتی دیده می شوند و معمولا در جوامع سنتی و بسته امکان فعالیت برای این گروه ها متصور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن