خواب شیرین

رقص کنان
از میان
دشت های بی پایان
خواهیم گذشت
تمام گل ها را
فرش پایت
خواهم کرد
به دریا که رسیدیم
برایت
قصر بلورین
خواهم ساخت
در بلندای کوه
اما
دلم با تو
هوای پرواز دارد
چه کنم اگر پرواز
مر از خواب شیرین
بیدار کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن