دولت دایه (Nanny state)

دولت دایه یا دولت تیمارگر اصطلاحی است که منشأ بریتانیایی دارد این نوع دیدگاه بیانگر این است که یک دولت و سیاست‌های آن بیش از اندازه در نقش حفاظت کننده ظاهر می شوند و در انتخاب و اختیار شخصی افراد دخالت می کنند.
این اصطلاح برای اولین بار توسط یکی از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا در هفته نامه The Spectator مورد استفاد قرار گرفت.
تعریفی که از آن وجود دارد اشاره به دولتی اقتدارگرا است که بیش از اندازه مداخله جو می باشد و مردم را با کنترل کردن و تامین نیازهای مالی شان به مانند بچه تربیت می کند. برخی از امور مربوط به دولت از جمله تامین سیاست بهداشت عمومی و سیاست های ایمنی به عنوان نمادی از این دولت یاد می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن