گروه های جماعتی

▫️یکی از انواع گروه ها در جامعه می باشند که اصلی ترین ویژگی آن ریشه داشتن در بافت جامعه است.
▫️عضویت در این نوع گروه ها بر اساس اصل و نسب است و از راه هایی مثل عضوگیری رسمی، عضویت صورت نمی پذیرد.

▪️▪️تفاوت با گروه های ذینفع
▫️گروه های جماعتی برخلاف گروه های ذینفع مرسوم که اعضا تعلق به آن ها را انتخاب می کنند و دارای ساختار و سازمان رسمی می باشند بر اساس میراث مشترک، وابستگی ها و وفاداری های سنتی تشکیل می شوند.
▫️نمونه این گروها عبارتنداز خانواده، قبیله، کاست و گروه قومی.

▪️▪️گروه های جماعتی و سیاست
▫️این گروه ها در سیاست دولت های در حال رشد نقش مهمی را ایفا می کنند.
▫️برای مثال در آفریقا بستگی های قبیله ای و خویشاوندی اغلب مهم ترین پایه تبیین منافع است
▫️همان گونه که بر خیزش ناسیونالیسم قومی و اهمیت گروه های کاتولیک در کشورهایی مانند ایتالیا و ایرلند نشان می دهد، گروه های جماعتی هنوز هم در دولت های صنعتی پیشرفته وجود دارند و تاثیر می گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن