ناحیه گرایی سیاسی

▫️ ناحیه گرایی در سیاست به ایدئولوژی گفته می شود که بر روی توسعه یک نظام سیاسی یا اجتماعی بر پایه یک یا چند ناحیه تمرکز دارد و همچنین بر منافع یک منطقه خاص یا چند منطقه، اعم از بومی یا رسمی (دولتی) اطلاق می‌شود.

هدف ناحیه گرایی
▫️هدف های ناحیه‌گرایان ممکن است متفاوت باشد ، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی در ناحیه خود از طریق کسب استقلال نسبی یا در درجه‌ای بالاتر به چنگ آوردن حاکمیت و استقلال کامل از راه تجزیه‌طلبی و جدایی از تمامیت یک کشور می تواند از جمله اهداف ناحیه گرایان باشد.

مفاهیم مرتبط
▫️ناحیه گرایی با خودمختاری ، جدایی طلبی و ناسیونالیسم پیوستگی دارد ، با این وجود در موارد و شرایطی دارای معانی متفاوت و گاه متضاد می باشد.
▫️به عنوان مثال ، در اسپانیا “ناحیه گرایی” با “ناسیونالیسم” و ، غالبا “جدایی طلبی ” در یک معنا در نظر گرفته می شود ، در حالی که در ایتالیا ، به طور کلی به عنوان مترادف ” فدرالیسم ” و نقطه مقابل “ناسیونالیسم” در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن