راه سوم

راه سوم عبارت است از اندیشه جایگزینی سرمایه داری و نیز سوسیالیسم و توجه را به موضع ایدئولوژیکی جلب می کند که متفکران سیاسی سنت ها و عقاید گوناگون از جمله فاشیسم، سوسیال دموکراسی و به تازگی پساسوسیالیسم به آن روی آورده اند.
راه سوم در شکل جدیدش جایگزین سوسیال دموکراسی سبک قدیم و لیبرالیسم نو است.
سوسیال دموکراسی بدان سبب پذیرفته نمی شود که، با ساختارهای دولت گرا چنان پیوندی دارد که برای اقتصاد مدرن مبتنی بر دانش و بازار-محور نامناسب است. لیبرالیسم نو هم به این علت رد می شود که آزادی هایی را در اختیار همه قرار می دهد که بنیادهای اخلاقی جامعه را ویران می سازد.

▪️▪️ ارزش های اصلی راه سوم
ارزش های اصلی راه سوم عبارت اند از فرصت، مسئولیت و اجتماع. اگر چه راه سوم را گاهی سوسیال دموکراسی نو یا مدرن شده توصیف کرده اند، مخالفان می گویند که راه سوم به سبب پذیرفتن عملکرد بازار و بخش خصوصی، به کل بیرون از حوزه عقیده سوسیالیستی قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن