الحاق گرایی(Irredentism)

الحاق گرایی به هر نوع جنبش سیاسی یا اجتماعی گفته می‌شود که در آن گروهی خواستار بازستاندن یا اشغال دوبارهٔ سرزمین از دست‌رفتهٔ مادری خود می‌شوند.

به عبارتی دیگر الحاق گرایی جنبشی سیاسی قومی یا ملی در کشوری است که خواهان بازگرداندن سرزمینی با مشترکات زبانی و فرهنگی و قومی است که ضمیمهٔ خاک کشوری دیگر است.

بر این اساس الحاق گرایان تلاش می‌کنند دعاوی خود نسبت به این‌گونه سرزمین‌ها را بر پایهٔ وابستگی‌های تاریخی یا قومی (واقعی یا ساختگی) مستدل کنند.

این اقدامات الحاق گرایانه ممکن است از جانب دولت مستقر در سرزمین اصلی مورد حمایت قرار گیرد.

▪️▪️نمونه های تاریخی

▫️دولت ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم سیاست فوق را در قبال الحاق ایالات ایتالیایی زبان تحت حاکمیت امپراتوری اتریش در پیش گرفت.

▫️در نیمه نخست قرن بیستم آلمان نازی سیاستهای الحاق گریانه ای در خصوص منطقه آلمان نشین چکسلواکی(سابق) به اجرا در آورد.

▫️همین ادعا را می توان در مورد ادعاهای ترکیه در مورد منطقه نفت خیز کرکوک در شمال عراق مطرح کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن